MUINE DE CENTURY

MUINE DE CENTURY

MUINE DE CENTURY

*

Đặt dịch vụ khác

Đặt xe

*
*

Đặt dịch vụ khác

Đặt xe

MUINE DE CENTURY
  • MUINE DE CENTURY
  • Resort Muine de Century có diện tích 4 ha, được bao phủ bởi không gian thiên nhiên đa màu sắc của hơn trăm loài hoa, cây ăn trái nhiệt đới và những rặng dừa trên 50 tuổi. Resort Muine de Century đạt tiêu chuẩn 4 sao và gồm 94 phòng, trong đó: 60 phòng được xây dựng theo dạng khách sạn và 34 phòng villa được thiết kế villa riêng biệt.

Nội dung